باحضور رئیس فدراسیون جانبازان ومعلولین کشور ومدیرکل ورزش وجوانان لرستان در مجمع برگزاری انتخابات رئیس هیئت جانبازان و معلولین این استان، خاکبازیان به عنوان رئیس این هیئت ورزشی درلرستان انتخاب ومنصوب گردید. 

به گزارش صدای منتقد ازلرستان، خاکبازیان با کسب حداکثر آرا از مجمع انتخاباتی بمدت چهار سال به عنوان رییس هیات جانبازان و معلولین استان لرستان انتخاب شد.

 ظهر امروز پنجشنبه ۴ خرداد ماه، مجمع انتخاباتی هیات جانبازان و معلولین استان لرستان با حضور سید آرش قیاسیان مدیرکل ورزش و جوانان لرستان، شروین اسبقیان رئیس فدراسیون جانبازان و معلولین کشور و دیگر اعضای مجمع در سالن جلسات اداره کل پست استان برگزار شد.

در پایان این رأی گیری خاکبازیان با کسب ۱۱ رای از کل آرا ماخوذه بمدت چهار سال بعنوان رئیس هیئت جانبازان و معلولین استان لرستان انتخاب شد

شایان ذکر است در این مجمع فرهاد دیناروند معاون ورزشی این اداره کل نیز حضور داشت و در پایان این مجمع اسبقیان رئیس فدراسیون جانبازان و معلولین استان با اهدا تمثیل ملی پوشان جانبازان و معلولین کشور از زحمات و تلاشهای شبانه روزی سید آرش قیاسیان در راه پیشرفت و اعتلای هر چه بیشتر ورزش استان و پیگیریهای برگزاری مجمع تقدیر و قدردانی کرد. 

 

 

خبرنگار: سجادجوانمرد