فرماندار رومشکان از پشت میز نشینی مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان وعدم نگاه جدی برای محرومیت زدایی در مناطق محروم وشهرستان رومشکان انتقاد کرد.

به گزارش صدای منتقد، جلسه شورای اداری شهرستان رومشکان با حضور دکتر مسکنی معاون وزیر تعاون کار ورفاه اجتماعی وحضور مدیران استانی وشهرستان برگزارشد.

«حجت الله نصیری پور»فرماندار رومشکان با انتقاد از عدم توجه مدیر عامل شرکت های شهرک های صنعتی در پیگیری وحضور در شهرک های صنعتی رومشکان از عدم پیگیری وبی توجهی وپشت میز نشینی مدیر عامل شهرک های صنعتی استان در این جلسه انتقاد کرد.

انتظار می رفت محمدی مدیر عامل شهرک صنعتی استان در دولت سیزدهم نگاه جدی به مناطق محروم داشته باشد.

وی افزود: امیدواریم زیرساختی شهرک صنعتی شهرستان رومشکان بررسی و شناسایی شده و در راستای رفع آنها اقدامات لازم صورت پذیرد.

وی اظهار داشت: دستگاه‌های خدمات رسان اقدامات لازم برای تأمین نیازهای زیرساختی مثل برق، گاز، آب و امثال آن رادر شهرک صنعتی رومشکان در احیای تعاونی ها ومراکزصنعتی و….. به عمل آورند.

نصیری ، خاطرنشان کرد: به منظور دستیابی به اهداف که همان رفع مشکلات شهرک صنعتی رومشکان است، دستگاه‌های اجرایی خدمات رسان و مجموعه شرکت‌های شهرک تخصصی با هم همکاری داشته باشند.

وی با تقدیر از مدیریت جهادی دکتر مسکنی در محرومیت زدایی واحیای شرکت های تعاونی با بودجه ۵۷میلیارد تومانی برای شهرستان رومشکان قدر دانی کرد