مدیرکل تامین اجتماعی لرستان گفت: در راستای حمایت وتقویت تولید سال گذشته بدهی نزدیک به ۳۲۸۳ واحد کارگاهی تقسیط شده است.

 به گزارش صدای منتقد،منوچهر گودرزی در گردهمایی روسای شوراهای اسلامی کار استان که در سالن اجتماعات سیمان دورود برگزار شد، یکی از رویکردهای مهم تامین اجتماعی استان را کمک به پایداری و تداوم حیات واحدهای تولیدی و صنعتی و رشد تولید برشمرد.

وی بیان کرد: در این راستا سال گذشته با تقسیط بدهی ۳۲۸۳ کارگاه در استان موافقت شده است.

این مسئول با اشاره به افزایش ۵ درصدی بیمه شدگان استان در اسفند گذشته، افزود: بیش از ۲۳۵ هزار نفر بیمه شده اصلی تحت پوشش تامین اجتماعی استان قراردارند.

مدیرکل تامین اجتماعی لرستان اظهار کرد: سال گذشته ۱۵۹ میلیارد تومان صرف تعهدات کوتاه مدت و ۵۰۸۷ میلیارد تومان صرف تعهدات بلندمدت و به عبارتی حقوق مستمری بگیران استان شده است.