باپیگیری های نماینده عالی دولت در شهرستان سلسله کشتارگاه مرغ الشتر به چرخه کشتار بازگشت 

 

به گزارش صدای منتقد،وبه نقل از پایگاه سلام سلسله، بعداز دو سال تعطیلی کشتارگاه “پاک مرغ “شهرستان سلسله باهمت وپیگیری های مجدانه میلادشرفی به عنوان فرماندارسلسله ونماینده عالی دولت سیزدهم در این شهرستان احیا شد.

کشتارگاه پاک الشتر باایجاد اشتغال ۵۰ نفر بطور مستقیم دیشب اولین کشتار را با ذبح ۱۱۰۰ قطعه مرغ انجام داد و بیش از ۲۳۰۰ کیلوگرم مرغ روانه بازارکرد.

 

 

 

خبرنگار: سجادجوانمرد