مدیرکل تامین اجتماعی لرستان گفت: 774 هزار و 602 نفر از جمعیت استان تحت پوشش خدمت این بیمه هستند و پارسال ماهانه به طور متوسط 495 میلیارد تومان صرف تعهدات بلندمدت شده است.

به گزارش صدای منتقد،  منوچهر گودرزی  در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان کرد: در حال حاضر 11 شعبه اصلی و هفت کارگزاری و دفاتر پیشخوان در خرم آباد، بروجرد، دورود و الیگودرز و کوهدشت تحت نظارت سازمان تامین اجتماعی لرستان فعالیت دارند.

وی اظهار داشت: 83 هزار و 505 مستمری بگیر بازنشسته، ازکار افتاده و بازمانده تحت پوشش تامین اجتماعی این استان هستند که بصورت ماهانه حقوق دریافت می کنند و بیمه شدگان اصلی نیز 235 هزار و 883 نفر هستند که نسبت به سال 1400 افزایش حدود 6 هزار نفری داشته اند

وی ادامه داد: مقرری بگیران بیمه بیکاری تامین اجتماعی لرستان یک هزار و 951 نفر و عائله مستمری بگیران و بیمه شدگان اصلی، 774 هزار و 602 نفر از جمعیت استان هستند.

گودرزی با بیان اینکه لرستان بیشترین آمار کارگران صنعت ساختمان کشور را دارد عنوان کرد: اکنون 21 هزار و 328 نفر کارگر ساختمانی تحت پوشش تامین اجتماعی استان است همچنین 2 هزار و 649 قالیباف،2 هزار و 197 نفر کارفرمای صنفی، 78 زنبوردار، 201 باربر، 654 خادم مسجد و 24 هزار و 198 راننده تحت پوشش تامین اجتماعی استان هستند و از خدمات این سازمان بهره مند می شوند.

مدیرکل تامین اجتماعی لرستان با بیان اینکه هزینه های سال گذشته با افزایش مستمری بگیران نسبت به سال 1400 افزایش چشمگیری داشت اظهار داشت: میانگین مصرف تامین اجتماعی استان در سال گذشته با افزایش قابل توجهی مواجه شده است.

گودرزی افزود: سال 1401 بطور متوسط ماهانه 495 میلیارد تومان صرف تعهدات بلند مدت استان و در حوزه تعهدات کوتاه مدت بصورت متوسط ماهانه 13 میلیارد تومان پرداخت شده است.

وی بیان کرد: کارفرمایان در تامین منابع بیمه سازمان نقش اساسی دارند و 19 هزار و 164 واحد کارگاهی در استان وجود دارد که بیمه کارگران را به سازمان پرداخت می کنند.

وی ادامه داد: از دستاوردهای مهم این سازمان طی سال گذشته طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی، توسعه خدمات غیر حضوری و طرح 3070 تامین اجتماعی است که با تداوم آن تا کنون بیش از 40 نوع خدمات غیرحضوری شده است و جامعه هدف می توانند از خدمات مورد نظر بهره مند شوند

گودرزی با اشاره به اینکه در طرح بیمه فراگیر خانواده سه قشر دانشجویان، زنان خانه دار و دختران تحت پوشش قرار گرفتند ادامه داد: این افراد با پرداخت مبلغ کمتری نسبت به بیمه شدگان اختیاری اجباری می توانند تحت پوشش مزایای بیمه ای و درمانی این سازمان قرار گیرند