مدیرکل راه وشهرسازی لرستان از اهدای زمین رایگان به خانواده‌های دارای چهار فرزند و زیر ۲۰ سال در استان خبرداد. 

 

به گزارش صدای منتقد، وحید کرم‌الهی مدیرکل راه و شهرسازی لرستان گفت: در قانون بودجه ۱۴۰۲ بند “ه” تبصره “۱۱” خانواده‌های دارای چهارفرزند که همه زیر بیست سال باشند به قانون حمایت از طرح فرزندآوری اضافه شده و وزارت راه و شهرسازی مکلف شده که به این خانواده‌ها یک قطعه زمین رایگان بدهد.

کرم‌الهی در ادامه تصریح کرد همچنین خانواده‌هایی که فرزند سوم به بعد آن‌ها از تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ به بعد به دنیا آمده باشند یک قطعه زمین تا ۲۰۰ متر بدهیم.

 

 

خبرنگار: سجادجوانمرد