لرستان همواره معدن وگنجینه بزرگ پرورش استعداد های ورزشی وقهرمانان نامی ورزش ایران است.

به گزارش پایگاه خبری وتحلیلی صدای منتقد؛ امیر عباس موحد را می توان یکی از چهره های پر امید ومستعدورزش جودوی لرستان برای تکرار طلای المپیک آرش میر اسماعیلی عنوان کرد.

دلاور جوان، خوش نقش وبا آتیه سنگین وزن جودوی جوانان ایران این روزها در اردوی تیم ملی جوانان و مسابقات جایزه بزرگ روسیه با درخشش خیره کننده خود چشم ها را به سوی خود خیره کرده ودر صورت تمرینات منظم وگوش دادن به فرامین مربیان می تواند سالها خیال ایران را از داشتن یک قهرمان ارزنده آسوده کند.

پیروزی با ضربه فنی وغیر قابل باور موحد در برابر قهرمان سنگین وزن روسیه با اجرای تکنیک «موروته» نشان از تکنیک ناب واستعداد وافر موحد است.

امیر عباس موحد فرزند مجید موحد قهرمان با اخلاق واسبق بوکس ایران واز پیشکسوتان ارزنده ورزش لرستان است.