مسئول موسسه بین المللی سفیران صلح در استان لرستان منصوب شد/ یک حقوقدان مسئول این موسسه صلح طلب در لرستان شد

 

به گزارش صدای منتقد، طی حکمی ازسوی «دکترسیدامین نوربخش» مسئول موسسه بین المللی سفیران صلح در استان های زاگرس نشین «دکتربهزادمومنی مقدم» به عنوان نماینده و مسئول این موسسه بین المللی در استان لرستان منصوب شد.

«دکتربهزادمومنی مقدم» از وکلا وحقوقدانان لرستانی می باشد.

 

 

خبرنگار: سجادجوانمرد