نماینده موسسه سفیران صلح در شهرستان خرم آباد منصوب شد

 

به گزارش صدای منتقد، طی حکمی از سوی دکترسیدامین نوربخش نماینده موسسه بین المللی سفیران صلح در استان های زاگرس نشین، دکترعلاالدین شیخی به عنوان نماینده این موسسه در شهرستان

خرم آباد وعضو شورای راهبردی وسیاست گذاری موسسه در استان های زاگرس نشین منصوب شد

 

خبرنگار: سجادجوانمرد