سرهنگ “محمد بوستان افروز” به عنوان فرمانده انتظامی سلسله منصوب شد

 

به گزارش صدای منتقد، طی حکمی از سوی “سردار رادان” فرمانده کل انتظامی کشور، سرهنگ محمدبوستان اافروز به عنوان فرمانده جدید نیروی انتظامی سلسله منصوب شد.

سرهنگ “محمد بوستان افروز” پیش از این فرمانده انتظامی شهرستان رومشکان بوده است.

 

خبرنگار: سجادجوانمرد