نائب رئیس شورای اسلامی شهر خرم‌آباد گفت:بدنه مالی شهرداری خرم آباد تنبل و بی‌برنامه است.

به گزارش صدای منتقدhttp://نائب رئیس شورای اسلامی شهر خرم‌آباد گفت:بدنه مالی شهرداری خرم آباد تنبل و بی‌برنامه است،مجید دریکوندنائب رئیس شورای اسلامی شهر خرم‌آباد گفت: با این روش و اتکاء به مدل ناکارآمد سال گذشته که منجر به تحقق ۵۲ درصدی بودجه ۱۴۰۱ تا پایان بهمن ماه شده، آینده مالی خوبی برای شهرداری متصور نیستم.

مجید دریکوند در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر خرم‌آباد اظهار کرد: عدم تحقق مطلوب بودجه ۱۴۰۱ و استمرار همان مدل بودجه ریزی برای سال ۱۴۰۲ ایراد اساسی در برنامه‌ریزی جهت توسعه و مدیریت شهری است.

وی ادامه داد: با این روش و اتکاء به مدل ناکارآمد سال گذشته که منجر به تحقق ۵۲ درصدی بودجه ۱۴۰۱ تا پایان بهمن ماه شده است، آینده مالی خوبی برای شهرداری متصور نیستم.

دریکوند تصریح کرد: درآمد شهرداری خرم‌آباد در  عمده آیتم‌های درآمدی مصوب در بودجه ۱۴۰۱ صفر بوده و این بدان معناست که بدنه مال شهرداری تنبل و بی‌برنامه است.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر خرم‌آباد بیان کرد: بودجه ۱۴۰۲ نزدیک به ۱۰۵۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که ۴۶ درصد آن جاری و حقوق و دستمزد است، با این حساب و تحقق تقریباً ۵۰ درصدی بودجه سال گذشته و احتمال تکرار این اتفاق در سال جدید پیش رو باید گفت که شهرداری صرفاً برای پرداخت حقوق پرسنل کار می‌کند و برنامه‌ای برای فعالیت‌های عمرانی ندارد چرا که پولی ندارد.