آرش قیاسیان مدیر کل ورزش وجوانان لرستان گفت :این پروژه با ۱۵۰۰ مترمربع زیربنا جزو پروژه های مصوب سفر رئیس جمهور در سال گذشته می باشد که برای ساخت این پروژه ۲۱۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.+فیلم

 

خبرنگار: سجادجوانمرد