برگزاری باشکوه لرستانی ها از مسابقات جودو بانوان کشور 

 

دراین مسابقات بانوان ورزشکار 24 استان کشور حضور داشتند  تیم جودو بانوان لرستان در رده نوجوانان مقام دوم، ودر رده جوانان مقام قهرمانی را کسب کرد+فیلم

 

گزارش _سجادجوانمرد