خطاب به معاون اقتصادی استاندار لرستان: حال که «عصای موسی و دم عیسائی ندارید» نرخ تورم لرستان را هم باور ندارید والبته به قول خودتان انتظار معجزه ای از شما نیست، آیا جناب ابراهیمی نرخ بیکاری استان تحت مدیریت خود را هم باورندارند؟! 

خبرگزاری صدای منتقد، در یادداشتی خطاب به «سیروس ابراهیمی» معاون امور اقتصادی استاندار لرستان نوشت: جناب آقای معاون حال که «عصای موسی و دم عیسائی ندارید» نرخ تورم لرستان را باور ندارید وبه قول خودتان(انتظار معجزه ای از شما نیست) آیا نرخ بیکاری استان تحت مدیریت خود را هم باورندارید؟! 

این خبرگزاری نوشت: بعد از کسب عنوان نخست در تورم حالا لرستان درتصاحب جایگاه صدرنشینی بیکاری در رقابت شانه به شانه با کردستان است؛معاون اقتصادی استاندارکه نرخ تورم را باور نداشت حالا درمورد بیکاری چه نظری دارد؟ والبته گزارش جدید مرکز آمار ایران از آمارگیری نیروی کار در پاییز ۱۴۰۱ نشان‌دهنده پس‌رفت روند اشتغال‌زایی در استان لرستان است تا این استان که همواره در فهرست بیکارترین استان‌های کشور قرار داشت این بار از رتبه سوم به رتبه دوم پس رفت کند.

مرکز آمار ایران نرخ بیکاری استان لرستان را ۱۳.۳ درصد اعلام کرده که این عدد نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۱۲.۸ درصد بوده، افزایش پیدا کرده است، در این گزارش کردستان مقام اول بیکاری، لرستان مقام دوم جدول بیکاری و کرمانشاه نیز در مقام سوم جدول بیکاری کشور در پاییز ۱۴۰۱ قرار گرفته است.

این در حالیست که بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، لرستان در تابستان و بهار امسال نیز در رتبه چهارم جدول بیکاری کشور قرار گرفت.

 

خبرنگار: سجادجوانمرد