مدیر آموزش و پرورش شهرستان سلسله از شرکت 1344

داوطلب در کنکور سراسری این شهرستان خبرداد

 

به گزارش خبرگزاری صدای منتقد، علی یوسفوند با اشاره به برگزاری باصلابت وسالم کنکور سراسری 1401 در شهرستان سلسله گفت: 1344 داوطلب در قالب 536 زن و 808 مرد در 15 حوزه در کنکور سراسری شهرستان سلسله شرکت کردند.

مدیرآموزش وپرورش سلسله تصریح کرد: در کنکور سراسری امسال داوطلبین دررشته های تجربی، ریاضی، انسانی، به رقابت پرداختند که بیشترین دواطلب دررشته تجربی با 959 شرکت کننده و کمترین شرکت کننده در رشته ریاضی با 43 داوطلب بود.

یوسفوند بیان کرد: درکنکور سراسری 1401 الشتر 536 زن و 808 مرد باهم به رقابت علمی پرداختند.

 

سجادجوانمرد: خبرنگار