ملاقات و دیدارهای چهره به چهره استانداران با مردم، در راستای سیاست های دولت مردمى آیت الله رئیسی می باشد وانتظار می رود این سیاست ومنشور در لرستان توسط مدیرکل بازرسی استاندار لرستان دردستور کار قراربگیرد.

 

به گزارش خبرگزاری صدای منتقد، سجادجوانمرد فعال رسانه ای لرستان در یادداشتی خطاب به «سعیدیادگاری» مدیرکل بازرسی استانداری لرستان نوشت: با عنایت به اینکه برقراری ارتباط دو سویه بین دولتمردان و مردم، جزیی از حقوق متقابل بین آنهاست و بی تردید رسالت تمام دستگاه‌های اجرایی پاسخگویی به مطالبات مردم است، لذا در راستای سياست های دولت مردمی و به منظور تسهیل و تسریع در دریافت و پیگیری درخواست ها و مشکلات مردمی، همچنین جهت افزایش مسئولیت پذیری، اعتماد عمومی، سلامت اداری، صیانت از حقوق و جلب رضایتمندی مردم، برگزاری دیدارهای چهره به چهره با مردم توسط «فرهادزیویار» استاندار لرستان به عنوان نماینده عالی دولت انقلابی دراین استان به منظور ارج نهادن به حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع، وارتباط مستقیم و بی واسطه با مردم مورد انتظار است

انتظار می رود«سعیدیادگاری» به عنوان مدیرکل بازرسی استانداری لرستان این امر مهم را در دستور کار خود قراردهد، تا عموم مردم به خصوص جوانان انقلابی لرستان دغدغه ها ومشکلات خود درراستای منشور وسیاست های دولت مبنی بر دیدارهای عمومی استانداران کشور را با نماینده عالی دولت سیزدهم درلرستان در میان بگذارند.

حق طبیعی جوانان انقلابی وتحصیلکرده لرستان است که دیدار وملاقات عمومی با استاندار لرستان داشته باشند، و باید فرمایش امام راحل”ره” که فرمودند (مردم ولی نعمتان هستند) سرلوحه کاری مدیرکل بازرسی استانداری لرستان در جهت تکریم جایگاه عموم مردم لرستان قراربگیرد، و در برگزاری جلسات ملاقات های عمومی استاندار نسبت به حضور وابراز دغدغه جوانان انقلابی استان حساسیت بیشتری داشته باشد، و واقف باشند که همین جوانان انقلابی لرستانی بودند که با حضور وتلاش های شبانه روزی خود در سربلندی وموفقیت آیت الله سیدابراهیم رئیسی نقش بسزایی داشته اند وامروز درهیاهوی منافع طلبی وسهم خواهی برخی افراد، ملاقات آقای فرهاد زیویار«استاندار لرستان» به آرزوی دست نیافتنی برای جوانان انقلابی لرستان تبدیل شده است، که البته این توهین آشکار به شعور جوانان انقلابی و ارزشی لرستان است.

 

خبرنگار: سجادجوانمرد