ظهور نوجوان 17 ساله الشتری در سورنانوازی/

محمدمهدی حسنوند سورنا نواز نوجوان الشتری که استعدایابی شد

 

به گزارش خبرگزاری صدای منتقد،«محمدمهدی حسنوند» نوجوان الشتری از استان لرستان علی الرغم داشتن تنها 17سال سن باحمایت ها وپشتیبانی «کیانوش سوری» رئیس اداره فرهنگ وارشاداسلامی شهرستان سلسله به عنوان یک سورنا نواز نسل نو ظهور کرده است+فیلم

 

 

سجادجوانمرد: خبرنگار