مدیر کل امور اجتماعی وفرهنگی استانداری لرستان از برنامه ریزی برگزاری مطلوب ودر خور شان مسابقات جودوی بانوان قهرمانی کشور وانتخابی تیم ملی با مشارکت دستگاه های اجرایی ودفتر امور اجتماعی استانداری خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صدای منتقد، محمدکریم خورشیدوندمدیرکل دفتر امور اجتماعی وفرهنگی استانداری ضمن بیان این مطلب درجلسه شورای ورزش استان درعصرچهارشنبه 28دی ماه در دفتر معاون سیاسی برگزار شد گفت: امر به ورزش امر به معروف است و برای اجرای این معروف نیاز به تجمیع ظرفیت ها، تجهیز امکانات، مانع زدایی و اقدام مشترک داریم

 

وی افزود:بابرگزاری سه جلسه مقدماتی وتدوین طرح اجرایی برگزاری مسابقات ،ازیازدهم لغایت پانزدهم بهمن ماه وذیل برنامه های کنگره بزرگداشت6544شهیداستان وبه مناسبت ایام الله دهه فجرانقلاب اسلامی وبه منظورنشان دادن ارزش واهمیت مقام زن ودادن پاسخ عملی به جریانات ضدانقلابی وبانیان حوادث اخیر، این مسابقات باحضور روزانه 350نفر ازبانوان جودوکارسراسرکشور،30نفرداورو50نفرعوامل اجرایی کشوری وباهمکاری فرماندار خرم آباد، اداره کل ورزش وجوانان ،دانشگاه های لرستان،علوم پزشکی ودانشگاه فنی،حرفه ای ،شهرداری،امورامنیتی وانتظامی وامورزنان وخانواده استانداری وادارات کل استان برگزار می شود.

درادامه آقای مجیدمنعمی معاون سیاسی،امنیتی واجتماعی استانداری اظهارداشت:برگزاری این مسابقات درخرم آباد نشانگراهتمام ویژه نظام مقدس جمهوری اسلامی ومسئولان استان به اهمیت جایگاه وحضوربانوان درعرصه های اجتماعی و ورزشی است.

وی افزود: باتشکیل کمیته های پشتیبانی،امنیتی وتبلیغات واطلاع رسانی به یاری برگزارکنندگان این مسابقات بشتابیم وبه نحوی آن رابرگزارکنیم که جلوه گر توانمندی مدیران ومردم جهادی وانقلابی این دیارباشد.

منعمی همچنین براهمیت حفظ امنیت وآرامش مهمانان دراین مسابقات تاکیدکردوگفت فرماندارخرم آباد ومدیرکل امنیتی کلیه تمهیدات ترافیکی وحفظ نظم دراین برنامه راطراحی وباکمک سایرنهادها دراجرای مطلوب این برنامه بزرگ ورزشی تلاش مضاعف نمایند.

درادامه آقای قیاسیان مدیرکل ورزش وجوانان ضمن تشریح نکات مهم اجرایی برنامه مذکور برانتظاکمک ویاری کلیه دستگاه های اجرایی استان برای برگزاری شگوهمند این مسابقات که عنوان یادواره کنگره شهدا وفجرانقلاب رابرتارک خوددارد،تاکیدکرد.