محمد جواد محمدی نوری به عنوان رئیس مجمع مشاوران نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری صدای منتقد، اولین اجلاس شورای موقت مرکزی موقت مجمع مشاوران مجلس شورای اسلامی به همراه اعضای هئیت موسس و با حضور ۲۶ نفر از ۳۱ نفر شورای مرکزی در تهران برگزار شد

در این نشست ضمن تکمیل اعضای هئیت موسس و اصلاح اساسنامه ، در خصوص برنامه آتی مجمع برای ادامه فرآیند نهایی اخذ مجوز نیز بحث و بررسی شد

مطابق اساسنامه هر فردی در هر یک از ادوار مختلف مجلس که دارای حکم مشاور از نمایندگان مجلس باشند میتوانند به عضویت در مجمع قرار گیرند.

در ادامه جلسه با اعلام داوطلبی ۱۵ نامزد برای قرار گرفتن در فهرست هئیت رئیسه موقت محمد جواد محمدی نوری با اکثریت مطلق آراء با توجه به حضور ۲۶ عضو در جلسه به عنوان رئیس موقت مجمع مشاوران نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب شد.

همچنین اقای محمد صادق چراغی با ۱۴ رای به عنوان نایب رئیس اول و اقای اکبر ملایی با ۱۰ رای به عنوان نایب رئیس دوم ، اقای جواد شهرکی با ۱۳ رای به عنوان دبیر اول و اقای انوشیروان علاء با ۱۴ رای به عنوان دبیر دوم و اقای عبدالواحد کردی با ۱۴ رای به عنوان خزانه دار با رای شورای مرکزی موقت انتخاب گردیدند.

رای بر سر انتخاب دو عضو دیگر هیئت رئیسه به عنوان منشی و سخنگوی هئیت رئیسه به نشست فوق العاده موکول شد.

 

سجادجوانمرد /خبرنگار