فرماندار و رئیس شورای آموزش و پرورش سلسله:

آموزش عقیدتی و فرهنگی متناسب با نیازهای روز برای معلمان ضروری است

به گزارش خبرگزاری صدای منتقد،فرماندار و رئیس شورای آموزش و پرورش سلسله گفت: آموزش عقیدتی معلمان در نظام جمهوری اسلامی ضروری است و استفاده از ظرفیت روحانیت می تواند در این زمینه راهگشا باشد.

میلاد شرفی با اشاره به بهتر شدن فضاهای آموزشی و افزایش آنها نسبت به گذشته، اظهار داشت: مشکلات فیزیکی فضاهای آموزشی با همکاری و مساعدت دستگاه های اجرایی قابل برطرف شدن هستند اما نگهداری این فضاها و رعایت اصول فرهنگی این فضاهاست که می تواند آنها را برای دانش آموزان دلپذیرتر کند.

وی افزود: باید بگونه ای برنامه ریزی شود که معلمان طی دوره های آموزشی درخصوص مسائل عقیدتی نیز آموزش های لازم و متناسب با نیازهای روز جامعه را داشته باشند.

شرفی گفت: آموزش عقیدتی معلمان در نظام جمهوری اسلامی ضروری است و استفاده از ظرفیت روحانیت می تواند در این زمینه راهگشا باشد.

فرماندار سلسله و رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان درخصوص مسائل و مشکلات مطرح شده برخی فضاهای آموزشی شهرستان، افزود: لازم است که این مشکلات با توجه به اهمیت تجهیز فضاهای آموزشی طی جلسه ای با ادارات مرتبط پیگیری و برطرف شوند.

در این نشست رئیس آموزش و پرورش نیز ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این اداره به بیان مشکلات فضاهای آموزشی تحت پوشش این اداره پرداخت و خواستار همکاری ادارات مرتبط جهت رفع این مشکلات شد.

سجادجوانمرد/خبرنگار