شهرفیروزآباد لرستان با 12 هزار نفرجمعیت کتابخانه عمومی ندارد، مدیرکل کتابخانه های عمومی لرستان نسبت به مطالبه فرهنگی مردم تحصیل کرده این شهر بی تفاوت نباشد

 

سجادجوانمرد فعال رسانه ای لرستان در یادداشتی نوشت:

ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی موجب افزایش آگاهی و توسعه فرهنگی جوامع می‌شود و از انواع آسیب‌های اجتماعی پیشگیری می‌کند و امروزه فضای مجازی نقش بسیاری در زندگی افراد جامعه دارد و عدم شناخت این فضا آسیب هایی برای خانواده ها به همراه دارد که مطالعه کتاب و ترویج فرهنگ کتابخوانی منجر به افزایش سطح سواد رسانه ای افراد می شود

با اشاره به جمعیت بیش از ۱۲ هزار نفری شهر فیروزآباد«لرستان» باید تاسف خورد که این شهر تحصیل کرده ونخبه پرور «فیروزآباد» کتابخانه عمومی ندارد، و وجود یک کتابخانه عمومی در این شهر می تواند علاوه بر ترویج فرهنگ کتابخوانی، نیاز دانش آموزان به کتاب های مورد علاقه را رفع کند، و باید نهاد کتابخانه های عمومی لرستان اعتبار مورد نیاز برای اجاره یک فضای مناسب را برای ایجاد کتابخانه در اختیار شهرستان قرار دهد

«سیدسجاد راستخانه» مدیرکل کتابخانه های عمومی لرستان واقف باشند، که یکی از مهمترین مشکلات شهر فیروزآباد نبود کتابخانه ای عمومی برای استفاده جوانان و دانش آموزان است و نبود کتابخانه دراین شهر12 هزار نفری باعث شده است که جوانان برای استفاده از کتابخانه عمومی به شهر الشتر با مسافت «20 کیلومتر» مراجعه نمایند که صرف نظر از هزینه های رفت و آمد مشکلاتی را برای آنان به همراه دارد، ومی طلبد اداره کل کتابخانه های عمومی لرستان نسبت به مطالبه به حق جوانان تحصیل کرده ونخبه شهر فیروزآباد، احداث کتابخانه مجهز ودرخورشان مردم انقلابی این شهر اقدام کند.

سجادجوانمرد-صدای منتقد