محرومیت 6 و 5 ماهه برای مربیان تیم های کشتی بروجرد و دورود توسط کمیته انضباطی هیات کشتی لرستان

 

به گزارش خبرگزاری صدای منتقد،، رئیس کمیته انضباطی هیات کشتی لرستان به علت درگیری تماشاگران ومربیان کشتی در چهارچوب مسابقات استانی کشتی که در شهرستان بروجرد در طی هفته گذشته برگزارشد رای صادر کرد

«امیررضا سوخته زاری» رئیس کمیته انضباطی هیات کشتی لرستان درگفت وگو با صدای منتقد گفت: متاسفانه در هفته های گذشته در چهارچوب مسابقات استانی درگیری شدیدی بین تماشاگران ومربیان کشتی در شهرستان بروجرد به وجود آمد که باعث بی نظمی و ورود تماشاگران به داخل سالن از روی سکوها گردید که «کمیته انضباطی» هیات کشتی استان لرستان پس از تشکیل جلسات متعددی، آرای خود را صادر نمود که به موجب این آرای 2مربی و 2کشتی گیر محروم شدند

«سوخته زاری» تصریح کرد: با توجه به میزان قصور مربیان و کشتی گیران میزان آرای صادر گردید که دراین آرای «مربی شهرستان بروجرد» به محرومیت 6ماهه از مربیگری کشتی و8جلسه محرومیت از کوچینگ محکوم و مربی «شهرستان دورود» به 5ماه محرومیت از مربیگری و 4جلسه محرومیت از کوچینگ در مسابقات محکوم گردید

رئیس کمیته انظباطی هیات کشتی لرستان خبرداد: کشتی گیر 65کیلو «شهرستان بروجرد» به 3ماه محرومیت قطعی و سه ماه تعلیقی محکوم گردید و دیگر کشتی گیر بروجردی به 6ماه محرومیت محکوم گردیده است

«سوخته زاری» افزود: کشتی یک ورزش پهلوانی می باشد و باید منش واخلاق پهلوانی توسط مربیان وکشتی گیران حفظ گردد واصل حفظ نظم و انضباط از مهمترین اولویت ها و خواسته های هیات کشتی لرستان به شمار می رود و درحفظ اخلاق پهلوانی با هیچ ورزشکاری در تعارف نخواهیم بود

سجادجوانمرد_خبرنگار