پیشرفت 70 درصدی خانه کوهنوردی خرم آباد در مساحت 550 متر مکعب

 

به گزارش خبرگزاری صدای منتقد، باتلاش وپیگیری “سیدآرش قیاسیان” مدیرکل ورزش وجوانان لرستان خانه کوهنوردی خرم آباد واقع در مجموعه استخر امام علی”ع” با میزان اعتبار هزینه شده ۲ میلیارد و ۴۰۰ در مساحت ۵۵۰ متر مربع در دست اقدام است

خانه کوهنوردی از جمله مطالبات وآرزوهای دیرینه ورزشکاران خرم آباد می باشد که با پیگیری وتلاش قیاسیان مدیرکل ورزش لرستان این آرزو ومطالبه ورزشی درآینده نزدیک با افتتاح وبه بهره برداری رسیدن این خانه ورزشی به تحقق خواهد پیوست.

 

سجادجوانمرد _خبرنگار