معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش وپرورش لرستان گفت: برنامه تجهیز اتاق بهداشت ویژه مدارس حاشیه شهر و کم برخوردار سال تحصیلی 1402-1401 اجرا شد.

به گزارش صدای منتقد ؛ امین جمشیدی  با بیان این مطلب ، اظهار کرد: در راستای تجهیز اتاق بهداشت مدارس استان لرستان اقلام و تجهیزات مورد نیاز شامل تخت مایعنه ، پاراوان، فشار سنج، ترازوی دیجیتال، قد سنج و چات بینایی سنجی به تعداد 48 اتاق بهداشت مدارس توزیع شد.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش وپرورش لرستان  افزود: اقلام خریداری شده به ارزش 1 میلیارد و 800 میلیون ریال جهت تجهیز اتاق بهداشت  و ارائه خدمات مطلوب بهداشتی به دانش آموزان و همکاران  خریداری و توزیع شد.

 وی بیان کرد: مبلغ 17 میلیارد ریال در آبان ماه سال جاری در راستای تعمیر،نگهداریوبهسازیسرویسهایبهداشتی در بین مدارس استان توزیع شده است.