در ادامه بازدیدهای مستمر شخص اول ورزش استان از طرحهای عمرانی ورزشی شهرستانهای استان انجام شدمدیرکل ورزش و جوانان استان از پروژهای عمرانی شهرستان چگنی بازدید کرد.

به گزارش پایگاه خبری وتحلیلی صدای منتقد،مدیرکل ورزش و جوانان استان از طرحها و پروژه های عمرانی ورزشی شهرستان چگنی بازدید کرد

با عنایت دولت سیزدهم مبنی بر محرومیت زدایی از مناطق محروم، قیاسیان مدیر کل ورزش وجوانان استان با حضور در شهرستان چگنی از پروژه های عمرانی ورزشی این شهرستان که با همکاری ارتش در حال تسطیح و خاکبرداری است بازدید کرد.

مدیر کل ورزش وجوانان لرستان گفت: دولت  عدالت محور و مردمی سیزدهم در توسعه امکانات ورزشی، به مناطق محروم نگاه ویژه ای دارد و تلاش می کند تا با احداث پروژه های نیمه کاره وزخمی در مناطق محروم استان ، تعادل منطقی در پراکندگی امکانات ورزشی به وجود آورد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان با اشاره به ضرورت توسعه سرانه های ورزشی به ویژه در مناطق محروم استان بیان کرد:نگاه ویژه دکتر سجادی ، توسعه ورزش در بخش ها و روستاها و مناطق محروم است،

قیاسیان افزود: وزیر ورزش و جوانان بر تقویت سرانه ورزشی استانهای کم تربرخوردار همچون استان لرستان تاکید فراوانی دارد.

وی با اشاره نامتوزانی سرانه ورزشی و زیرساخت‌ها در استان لرستان گفت: باید با تبعیض مثبت امکانات ورزشی را به مناطق محروم لرستان ببریم تا شاهد توازن بخشی در این حوزه باشیم.
در ادامه و در اتمام این بازدید، مقرر گردید جهت پیشرفت روند پروژه اعتبارات حمایتی جهت تسریع و پیشرفت تسطیح زمین مورد نظر برنامه ریزی های لازم صورت پذیرد

شایان ذکر است در این بازدید بازگیر فرماندار و محسن فرزامی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان چگنی نیز حضور داشتند.