مدیرعامل شرکت گاز لرستان با اشاره به مصرف ۱۲ میلیون متر مکعب گاز در روز توسط لرستانی‌ها، بر ضرورت صرفه‌جویی در مصرف گاز از سوی مردم تاکید کرد.

به گزارش صدای منتقد، کرم گودرزی در گفت و گو با رسانه‌ها، اظهار داشت: بیش از ۷۰ درصد از سبد انرژی استان را گاز تشکیل می‌دهد.

وی، عنوان کرد: میزان مصرف گاز استان در بخش‌های خانگی و صنعتی، حدود ۱۲ میلیون متر مکعب در روز است.

مدیرعامل شرکت گاز لرستان، ادامه داد: تعداد مشترکانی که امسال به جمع مشترکان گاز طبیعی لرستان اضافه شده، هفت هزار و ۹۵۰ مشترک است.

گودرزی با تاکید بر لزوم صرفه جویی در مصرف گاز در استان، گفت: کاهش یک درجه‌ای دما می‌تواند حداقل شش درصد در مصرف انرژی گاز صرفه جویی شود.

وی، یادآور شد: هر سازمانی مکلف است نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل صرفه جویی ۱۰ درصدی داشته باشد.