هادی کردی با کسب ۲۶ رای به عنوان رئیس هیات جودو استان لرستان انتخاب شد.

به گزارش صدای منتقد،مجمع انتخابات ریاست هیات جودو استان لرستان  با حضور آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو که ریاست مجمع را نیز عهده دار بود در سالن جلسات دانشکده اقتصاد دانشگاه لرستان برگزار شد.

سید آرش قیاسیان  مدیرکل ورزش و جوانان استان لرستان  ؛ دیناروند معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان ، گرایلی نایب رئیس فدراسیون جودو،  خانم بهاروند نایب رئیس بانوان فدراسیون جودو ، مدیری خزانه دار فدراسیون جودو،  نماینده ورزشکاران در بخش مردان و بانوان، نماینده باشگاه ها، نماینده بسیج ورزشکاران،نمایندگان شهرستان ها و نمایندگان هیات ورزش های کارگری، ورزش های دانشجویی، شهردار مرکز استان،بازرس، حراست و مسئول برگزاری مجامع اداره کل ورزش و جوانان استان در مجمع انتخابات حضور داشتند.

در انتخابات مجمع ریاست هیات جودو استان لرستان دو نفر ثبت نام کرده بودند که در پایان هادی کردی  با کسب ۲۶ رای به عنوان رئیس چهارسال آینده هیات جودو استان لرستان انتخاب شد.

تعداد اعضا: ۲۶ نفر

هادی کردی:۱۶ رای

اسد یگانه : انصراف

اعضای هیات رئیسه:

عاطفه قربانی پور: ۲۵ رای بعنوان نایب رئیس

رضا مهرابی ۲۶ رای بعنوان خزانه دار

احسان بهرامیان ۲۶ رای بعنوان خبره ورزشی

نسرین رحمانی پور ۲۴ رای بعنوان  عضو هیات رئیسه

اسد یگانه ۲۵ رای بعنوان عضو هیات رئیسه  انتخاب شدند.