مدیرکل پدافند غیرعامل لرستان از تدوین طرح جامع پدافند غیرعامل استان خبر داد.

به گزارش صدای منتقد، میلاد شرفی در نشست خبری با اصحاب رسانه برضرورت تجهیزات در حوزه پدافند برای رفع تهدیدات تاکید کرد و اظهار داشت: مصون سازی و پایدارسازی دو اصل مهم پدافند غیر عامل است و امروز در ایران پایدار اقدام های عمیق و ریشه ای در این زمینه در حال شکل گیری است.

وی با بیان اینکه مصون سازی و پایدارسازی، اصل مهم پدافند غیرعامل است ، افزود : طرح جامع پدافند غیرعامل تدوین شده و جزو طرح های خوب کشور است و دومین استان هستیم که طرح جامع را تهیه کرده ایم.

مدیرکل پدافند غیرعامل لرستان با بیان اینکه  ۱۷ برنامه در راستای طرح جامع پدافند غیرعامل تدوین شده است افزود:  ایجاد تشکیلات منسجم در راستای پدافند غیرعامل و تقویت کارگروه ها ضروری است و باید از ظرفیت نخبگان و هیأت علمی دانشگاه ها استفاده شود.

شرفی تصریح کرد: تمام دستگاه‌های اجرایی ذیل قرارگاه پدافند زیستی ، سایبری ، شیمیایی و مردم محور همچنین کمیته بیوتروریسم و کارگروه امنیت و دفاع ، پدافند زیستی ، کالبدی و زیربنایی، انرژی و تامین نیازهای ضروری ، امور فرهنگی و اجتماعی ، مشارکت مردمی ، سایبری و الکترونیک، خدمات و امداد و نجات ، حمل و نقل و جابجایی، کشاورزی و امنیت غذایی، حقوقی و قضایی فعالیت دارند.

شرفی از راه اندازی نمایشگاه در هفته پدافند غیر عامل خبرداد و یادآورشد: انجام امور مربوط به پدافند غیر عامل مستلزم راه اندازی تشکیلات مربوطه است که این کار نیاز به گذر زمان دارد و ابتدا براساس نیاز حضور مدیران و برگزاری جلسه های منظم ضرورت دارد.

وی افزود: چنانچه بخواهیم تعریف موسعی در حوزه پدافند غیر عامل داشته باشیم باید گفت، کار همه دستگاه ها با حفظ حدود و وظایف تعیین شده به پدافند غیر عامل گره خورده است.

مدیرکل پدافند غیر عامل استانداری لرستان گفت: پدافند غیر عامل به ذات دستگاه های اجرایی ورود پیدا نمی کند اما سعی شده برای راه اندازی پروسه هایی که روی  زمین مانده ورود کرده و به راه اندازی آن کمک شود.

وی افزود: هرپروسه ای در حوزه دستگاه ها بدون تاییدیه پدافند غیر عامل فعالیت آن آغاز نمی شود و کمتر از یک دهه است که ساختار و تشکیلات  پدافند در استان ها به  شکل یک اداره کل به وجود آمده و طبیعی است که تحقق بعضی مباحث زمانبر باشد.

مدیرکل پدافند غیر عامل استانداری لرستان گفت: بخش عمده ای از لایروبی رودخانه های دایمی و فصلی در راستای جلوگیری از خسارات در وقوع سیل های احتمالی در آینده براساس هماهنگی و تقسیم کار بین دستگاه های مربوطه انجام شده و در این زمینه شهرداری خرم آباد تا حدودی کار را به پایان رسانده است.

وی افزود: بومی سازی وظایف  دستگاه ها ی اجرایی در جلسه های کارگروه های پدافند غیر عامل برحسب ظرفیت آنها مورد توجه است و معاونت عمرانی استانداری لرستان در این زمینه همکاری لازم را دارد.

شرفی یادآورشد: امسال در لرستان کمترین خاموشی ها اتفاق افتاد و نسبت به کل کشورعملکرد خوبی را نشان می دهد که جای تقدیر دارد.

وی گفت: رشد 108 درصدی محصول استراتژیک و غیر آبدوست گندم در لرستان نشان از عملکرد خوب در حوزه امنیت غذایی در استان است و لرستان در این حوزه از استان های همجوار جلوتر است.

مدیرکل پدافند غیر عامل استانداری لرستان اظهار کرد: برای کمربندی غربی خرم آباد که با چالش جدی مواجه بود 9 ضرورت شناسایی وطی جلسه هایی این موضوع پراهمیت و بسیار مهم با حضور مشاور و کارگروه کالبدی مورد بررسی قرار گرفت که  رفع یکسری مسیل ها در 2 طرف آن  مورد بحث بود و تسریع در این روند را پدافند غیر عامل در دست گرفته است.