سرپرست شرکت توزیع نیروی برق لرستان از افزایش 50 درصدی جمع آوری و تبدیل برق های غیر مجاز به مجاز در استان خبر داد.

به گزارش صدای منتقد؛ مهران امیری در گفت وگو با رسانه ها ، اظهار کرد: گسترش روزافزون انشعابات غیرمجاز اشکار و پنهان و خسارات مستقیم و غیرمستقیم ناشی ازبرقراری اینگونه انشعابات باعث گردیده که طی سالهای اخیر صنعت برق کشور نگاه ویژه ای به اینگونه انشعابات داشته باشد و برخورد با عاملین برقراری اینگونه انشعابات با انسجام بیشتری مورد پیگیری قرار گیرد.

او  افزود: در همین راستا و به منظور کاهش تلفات، پایداری شبکه و وصول مطالبات اقدامات بسیار خوبی در شرکت انجام گرفته است که موجب گردیده در سه ماهه تابستان امسال شاهد افزایش 50 درصدی جمع آوری و تبدیل برق های غیر مجاز به مجاز نسبت به بهار 1401 باشیم.

امیری  با بیان اینکه این روند تا زمانیکه استفاده از برق های غیر مجاز  وجود داشته باشد با قدرت ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: با توجه به قانون مجازات اسلامی استفاده کنندگان از برق غیرمجاز و اشخاصی که اقدام به فک پلمب کنتور، تخریب و ممانعت از عملیات اجرایی شبکه، تمرد از دستور مقام انتظامی، دخالت در لوازم اندازه‌گیری، سرقت انرژی و استفاده غیرمجاز از برق کنند مجرم محسوب شده و علاوه بر جبران خسارت مشمول پیگرد قانونی از طریق مراجع قضایی می‌شوند.