دکتر رامین منظمی مدیر درمان تامین اجتماعی وهیات همراه با حضور در دفتر مدیر شعب بانک رفاه کارگران استان لرستان انتصاب بهروز بالاوندی مدیر جدید استان را تبریک گفتن.

به گزارش پایگاه خبری وتحلیلی صدای منتقد ،دکتر رامین منظمی مدیر درمان استان با تبریک انتصاب مدیر جدید شعب بانک رفاه کارگران استان لرستان با آقای بهروز بالاوندی دیدار وگفتگو کرد .

در این دیدار که در محل دفتر مدیریت شعب بانک رفاه کارگران انجام شد آقای بالاوندی با قدر دانی از حضور ارزشمند دکتر منظمی وهیات همراه ابراز امیدواری کرد در دوره مدیریت جدیدهمکاری ومعاضدت دو جانبه بتواند منشا خیر وبرکت برای جامعه بزرگ بانک رفاه و تامین اجتماعی شود

دراین دیدار بهروز بالاوندی با اشاره به تعامل بانک رفاه با حوزه تامین اجتماعی در استان،اظهار داشت: رضایت مردم و بیمه شدگان تامین اجتماعی استان لرستان از خدمات بانک رفاه برای مدیریت و پرسنل اهمیت ویژه‌ای دارد.

مدیریت اداره امور شعب بانک رفاه استان لرستان افزود: بانک رفاه درکنار تامین اجتماعی همواره درخدمت قشر کارگر ومولدجامعه است.

وی خدمت به بیمه شدگان و کارکنان تامین اجتماعی استان را افتخاری برای کارکنان بانک رفاه دانست.

دکتر منظمی  باتقدیر از خدمات ارزنده ومشتری مداری بسیار فراتر از یک بانک از کارکنان بانک رفاه مدیریت شعب استان لرستان در تعامل،همکاری چند سویه وایثار در روزهای سخت همچون کرونابه خانواده بزرگ تامین اجتماعی،بیمه شدگان،مستمری بگیران وکارکنان این مدیریت قدر دانی کرد.

دکترمنظمی بانک رفاه را یک بانک خدمتگذار با مسئولیت اجتماعی بالا عنوان کردکه مشتری مداری وخدمت بی منت را از خصایص بسیار تاثیر گذار این بانک عنوان کرد.

مدیر مدیریت درمان تامین اجتماعی همچنین با اشاره به نقش مهم بانک ها در اقتصاد واشتغال ،بانک رفاه کارگران استان لرستان را یک الگوی مناسب در تعامل ورفع مشکلات مالی خانواده تامین اجتماعی و سایر اقشار عنوان کرد که در مسئولیت اجتماعی،تولید و اشتغال زبانزد خاص و عام است .

مهندس بالاوندی  مدیر شعب بانک رفاه کارگران لرستان در پایان با ابراز خرسندی از تعامل و ارتباط با مجموعه بزرگ تامین اجتماعی منابع بانک رفاه کارگران را منابعی درراستای تحقق خدمات هدفگذاری شده توسط سازمان به بیمه شدگان دانست و تاکید کرد که بانک رفاه همچون گذشته آماده همکاری با سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.