مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان گفت: دبی چشمه‌های استان در مرداد ماه امسال نسبت به بلند مدت ۵۶ درصد کاهش یافته است.

به گزارش صدای منتقد،داریوش حسن نژاد روز سه شنبه در دیدار با رییس حوضه آبریز رودخانه های کرخه و مرزی غرب اظهار کرد: آبدهی چشمه های انتخابی حوضه کرخه در این مدت نسبت به دوره بلندمدت حدود ۷۳ درصد کاهش یافت.

وی گفت: همچنین دبی چشمه های انتخابی حوضه کارون بزرگ در لرستان طی مرداد ماه امسال نسبت به بلندمدت حدود ۱۸ درصد کاهش نشان داد.

وی ادامه داد:  بارش برف در پاییز سال آبی ۱۴۰۱_۱۴۰۰ نسبت به پاییز سال گذشته حدود ۲۶ درصد کاهش یافته و پوشش برف سال آبی جاری نسبت به متوسط طول دوره آماری در فصل های پاییز و بهار به ترتیب ۲۷ و ۳۳ درصد کاهش و در زمستان حدود سه درصد افزایش داشته است.

حسن‌نژاد گفت: لرستان بیشترین پوشش برف را در سال های آبی ۹۷ تا ۹۹ داشت که با توجه به متوالی بودن این ۲ سال، تاثیر قابل توجهی بر روی آبدهی چشمه های اطراف سفید کوه نشان داد.