اشتغال بکار و فعالیت مجدد بازنشستگان تامین اجتماعی در کارگاهها مغایر با قوانین و مقررات است.

به گزارش پایگاه خبری وتحلیلی صدای منتقد،گودرزی مدیرکل تامین اجتماعی استان لرستان در نشست مدیران تامین اجتماعی استان با رؤسای شوراهای اسلامی کار استان گفت : اشتغال مجدد بازنشستگان و فعالیت این قشر در کارگاهها مغایر با قوانین و مقررات تامین اجتماعی است زیرا این امر فرصت‌های شغلی موجود را از جوانان جویای کار می‌گیرد.

گودرزی افزود : حسب مقررات تامین اجتماعی چنانچه افراد بازنشسته در کارگاهی اشتغال بکار داشته داشته باشند حقوق بازنشستگی آنان قطع و حق بیمه ایام اشتغال افراد موصوف از کارفرما مطالبه خواهد شد .

گودرزی همچنین افزود : افزایش حقوق مستمری بگیران سایر سطوح (بالاتر از حداقل) به میزان ۳۸ درصد به اضافه ۵۱۵ هزار تومان نیز در همین ماه پرداخت خواهد شد.

دکتر منظمی مدیر درمان استان نیز به شرایط مطلوب وضعیت درمان تامین اجتماعی استان اشاره کرد و گفت : خوشبختانه با مدیریت بهینه حوزه دارو ، در شرایط کنونی هیچ کمبود دارویی در استان در مراکز درمانی تامین اجتماعی نداریم.