مدیرعامل آب منطقه ای لرستان گفت : وقوع دو سال آبی کم بارش به صورت متوالی شرایط را برای سال آبی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ سخت تر خواهد کرد.

به گزارش پایگاه خبری وتحلیلی صدای منتقد، در نهمین جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان که به ریاست دکتر زیویاراستاندار لرستان برگزار گردید، مدیرعامل آب منطقه ای در ارائه گزارش خود گفت: وقوع دو سال آبی کم بارش بصورت متوالی شرایط را برای سال آبی آینده سخت تر خواهد کرد و با چالش بسیار سخت تری نسبت به امسال مواجه خواهیم بود ، مشکلات تامین آب شرب شهر خرم آباد از منابع آب زیرزمینی و چشمه ها در سال آبی پیش رو بسیار نگران کننده است و متاسفانه این مشکلات در پاییز امسال بروز خواهد کرد .

داریوش حسن نژاد اضافه کرد: آب شرب شهر خرم آباد از سه چشمه اصلی که از ارتفاعات سفید کوه تغذیه می شوند و چشمه های (سراب) مطهری، گلستان و گرداب دارایی عمده ترین منابع تامین آب شرب شهر هستند ، که علاوه بر این سه چشمه، از چندین حلقه چاه حفر شده در مخازن چشمه ها نیز به منظور تامین شرب استفاده می شود که با توجه به کاهش دبی چشمه ها و حجم آب نفوذی، نشان از افت این چشمه ها دارد .

مدیرعامل آب منطقه ای در خصوص وضعیت دبی روان آبها افزود: به طور متوسط در مرداد ماه سال جاری نسبت به مرداد ماه سال گذشته حدود ۵۰٪ و نسبت به مرداد ماه طول دوره آماری ۹۰٪ کاهش داشتند. در این بین رودخانه های بادآور، مادیان رود ، کشکان و سیلاخور بیشترین کاهش راداشته و متوسط سطح آبهای زیرزمینی محدوده ی دیگر استان در مرداد ماه۱۴۰۱ در مقایسه با مرداد ماه سال ۱۴۰۰ بطور متوسط حدود یک متر و چهل سانتمتر افت داشته است که معادل حجمی حدود ۱۲۱ میلیون مترمکعب است ونسبت به سال گذشته حدود ۱/۱ درصد کاهش داشته است .

داریوش حسن نژاد گفت : وضعیت تغییرات تراز سطح آب زیرزمینی در آبخوان های محدوده های مطالعاتی حوزه عملکرد شرکت آب منطقه‌ای لرستان در مرداد ماه ۱۴۰۱، در محدوده مطالعاتی خرم آباد حدود ۶متر و ۹۳ سانتیمتر و در مجموع میانگین کل استان ۷ مترو ۲۱ سانتیمتر سطح تراز آب زیرزمینی کاهش پیدا کرده است .

وی در خصوص فعالیتها و عملکرد شرکت در برخورد با متخلفین افزود : در پنج ماه سال جاری تعداد انسداد چاههای غیر مجاز ۴۰ حلقه،۴۳ حلقه چاه پلمپ ، ۳۰۶ دستگاه کنتور هوشمند نصب ، شناسایی تعداد ۳۶۵مورد اضافه برداشت ، ۹۲۶ حلقه چاه متخلف قطع برق، ۴۰دستگاه حفاری غیرمجاز توقیف ، ۴۳ دستگاه موتور تلمبه غیر مجاز جمع آوری و تعداد ۲۵۷ پرونده قضایی تشکیل شده، از فعالیت های آب منطقه‌ای است.