مهدی بیرانوند روژمان نویسنده لرستانی سرپرست نویسندگان خانه ناشران ایران ( حوزه مشق ) انتخاب شد

 به گزارزش  پایگاه خبری صدای منتقد ،مهدی بیرانوند متخلص به روژمان نویسنده و روزنامه‌نگار لرستانی بعنوان سرپرست نویسندگان و شاعران خانه ناشران ایران ( حوزه مشق ) و گروه کشف استعداد برتر ایران از سوی دکتر فردین احمدی انتخاب شد.

مهدی بیرانوند روژمان نویسنده و روزنامه نگار زاده لرستان و شهر بروجرد است که تا کنون در حوزه ادبیات ، پژوهش و رسانه ده عنوان کتاب و مقاله به رشته تحریر درآورده است.