تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ شش ماه زود تر از مهلت قانونی ، در دوره مدیریت جناب آقای دکتر بذرپاش یک دستاورد بزرگ و رکورد تاریخی است.

به گزارش صدای منتقد ، مظفر جمالی نژاد بیان کرد: دیوان محاسبات کشور در دوره مدیریت جناب آقای دکتر بذرپاش صاحب یک رکورد تاریخی شد و گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور شش ماه زودتر از مهلت مقرر تدوین گردیده و به زودی به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.

وی افزود: مطابق قانون مهلت ارائه گزارش تفریغ بودجه کشور تا پایان دی ماه سال بعد می باشد ، لیکن در راستای سیاست‌های تحولی رئیس کل دیوان محاسبات کشور در دوره جدید که مورد اعتماد، تایید و رضایت قلبی مقام معظم رهبری بوده و اخیرا هم در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیان گردید ، تلاش بی وقفه و جهادی کارکنان خدوم و زحمتکش دیوان محاسبات با مدیریت و راهبری جناب آقای دکتر بذر پاش به ثمر نشست و گزارش تفریغ بودجه کشور در انطباق با اصل ۵۵ قانون اساسی تهیه و آماده ارائه به مجلس شورای اسلامی می باشد که در نوع خود بی نظیر است.

وی افزود: از مهمترین اثرات زود هنگام این گزارش ارتقاء بهره وری و اثربخش نمودن تصمیمات جهت قانون گذاری و ریل گذاری کشور است و یک گام اساسی جهت اصلاح و ساختار بودجه سنوات آتی به شمار می رود.

مدیر کل دیوان محاسبات استان لرستان با تاکید براینکه ارائه سریع این گزارش با عارضه یابی و شناسایی نقاط ضعف و قوت قانون بودجه سنوات قبل ، به نظام حقوقی و قانون گذاری کشور کمک و نواقصات و چالش‌های نظام مالی ، محاسباتی و اجرایی کشور را برطرف می کند افزود: این گزارش تقویت و انسجام نظام مالیه عمومی و کارآمد سازی آن را به دنبال دارد و فرصت مناسب را جهت بهبود و اصلاح امور در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می دهد.

وی گفت ؛ علاوه بر ارائه زود هنگام گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰، در راستای نظارت مستمر و سیاست‌های پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور و ابلاغی رئیس کل ، گزارش نظارت مستمر بر اجرای قانون بودجه در مقاطع دو ماهه به عنوان یک اولویت در سال ۱۴۰۱ دنبال می شود، که تاکنون گزارش دو ماهه اول سال جاری تهیه و ارائه گردید و گزارش چهار ماهه منتهی به تیر ماه سال ۱۴۰۱ در دست بررسی و تدوین می باشد که در کنار ارائه زود هنگام گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ می تواند مسیر بهبود و اصلاح نظام مالی و اجرایی کشور را بیش از پیش تسهیل نماید و به توسعه، پیشرفت بهتر و سریعتر کشور کمک کند.