مهدی تاج رئیس اسبق فدراسیون فوتبال فردا صبح برای ثبت نام برای انتخابات اتی به فدراسیون می رودمهدی محمد نبی وحیدر بهاروند نایب رئیس اول ودوم وی خواهند بود.

به گزارش پایگاه خبری وتحلیلی صدای منتقد، مهدی تاج بنا به دعوت برخی از اهالی فوتبال وبا پر کردن فرم انتخابات بار دیگر برای رسیدن به صندلی سبز فدراسیون فوتبال شانس خود را ازمایش می کند.

تاج که سابقه سه دوره حضور در مجمع انتخابی فدراسیون فوتبال را دارد در حال حاضر آماده است تا مجددا برای حضور در انتخابات فدراسیون بعد از غیبت طولانی به ساختمان سئول برود و نام خود را برای رقابت انتخاباتی ثبت کند

حضور تاج به عنوان رئیس پیشین فدراسیون فوتبال رنگ و بویی تازه به انتخابات فدراسیون فوتبال ایران خواهد داد و البته پایانی بر غیبت و سکوت او در مجامع خبری بعد از کناره‌گیری از پست ریاست در زمستان سه سال پیش خواهد بود.

خبر: محمود داودی نژاد