مدیرعامل آب منطقه‌ا‌ی لرستان گفت :از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون لرستان، یک سال استثنایی را در مدیریت از منابع آب با وجود بحران خشکسالی و کمبود شدید آب داشته است .

به گزارش صدای منتقد از روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای لرستان، پنجمین جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان روز سه شنبه مورخ 7تیر 1401 به ریاست استاندار لرستان برگزار گردید.

در این جلسه داریوش حسن‌نژاد  ضمن تشکرو قدردانی از حمایت استاندار و معاونین ایشان و همراهی و همدلی کلیه فرمانداران ، مراجع قضایی، انتظامی و دستگاههای ذیمدخل و کشاورزان  درمدیریت تنش آبی سال جاری، به اقدامات انجام شده  به منظور حفاظت و صیانت از منابع آب اظهار داشت : از ابتدای سال  تاکنون در استان  ۱۸ حلقه چاه غیرمجاز انسداد و ۳۲ حلقه نیز پلمپ  شده است .

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای لرستان ادامه داد : در سال جاری  ۱۷۰ دستگاه کنتور هوشمند بر روی چاههای مجاز نصب و برق ۳۰۰ حلقه چاه بعلت اضافه برداشت قطع شد. جمع آوری  و توقیف ۳۴ موتور تلمبه غیرمجاز، توقیف ۲۰ دستگاه حفاری غیرمجاز و همچنین برگزاری ۴۴ جلسه شورای حفاظت از منابع آب، از اقدامات صورت گرفته شرکت آب منطقه‌ای  در راستای حفاظت و صیانت از منابع آبی استان است.

 حسن‌نژاد اضافه کرد : خشک شدن چشمه های استان از مشکلات پیش رو در آینده خواهد بود که برای حل این چالش مدیریت بحران می‌تواند مقداری از آب سدهای استان را به منظور تامین آب شرب در شرایط بحرانی  ذخیره نماید.