پایگاه خبری وتحلیلی صدای منتقد: در دیدار مدیر کل نوسازی مدارس لرستان با مدیر کل دیوان محاسبات بر زیرساختهای آموزشی با هدف ایجاد عدالت آموزشی توسط  اداره کل نوسازی مدارس تاکید شد.

به گزارش پایگاه خبری وتحلیلی صدای منتقد، ، مهندس یونس بهاروند ایران نیا مدیر کل نوسازی مدارس استان بهمراه محمدرضا رستمی ذیحساب با حضور در دفتر کار آقای جمالی نژاد مدیرکل دیوان محاسبات لرستان ، در خصوص روند جذب اعتبارات و اجرای پروژه های آموزشی با هدف توسعه زیرساختهای این حوزه ، بعنوان رسالت اصلی نوسازی مدارس ، توضیحاتی ارائه دادند .

مدیر کل نوسازی مدارس استان در ادامه افزود :با توجه به پائین بودن احکام حقوقی کارکنان نوسازی مدارس استان و حجم بالای فعالیتهای عمرانی ایشان در اقصی نقاط استان و بالاخص مناطق صعب العبور و کم برخوردار ، توجه به بهبود وضعیت معیشتی این عزیزان ضروری است و بنده از جنابعالی در خصوص تحقق این امر مهم ، درخواست همکاری و مساعدت دارم .

خبر: محمود داودی نژاد