برندگان خوش، شانس پذیرندگان بهره بردار از پایانه های فروشگاهی منتهی به خرداد ماه ۱۴۰۱بانک رفاه کارگران استان لرستان معرفی شدند.

به گزارش پایگاه خبری وتحلیلی صدای منتقد، طی مراسمی با حضوررحمتی منفرد مدیر شعب بانک رفاه کارگران استان لرستان جوایز ۵۰میلیون ریالی برندگان این پایانه ها به آقایان سید سجادنازاریان وداریوش نظری اعطاشد.

در این مراسم رضا علیشاهی مدیر ارتباط با مشتریان ومحمود داودی نژاد روابط عمومی مدیریت شعب بانک رفاه کارگران لرستان حضور داشتند.