پایگاه خبری و تحلیلی صدای منتقد:در راستای محرومیت زدایی ومسئولیت اجتماعی  با مساعدت مدیر عامل ، هیات مدیربانک رفاه وتلاش نماینده مردم دوردوازنا مبلغ 4میلیارد ریال برای ساخت خانه بهداشت روستای محروم سفید کن دورود لرستان  اختصاص یافت.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی صدای منتقد، آیین کلنگ زنی خانه بهداشت روستای سفید کن با مشارکت بانک رفاه کارگران استان لرستان در راستای کمک به توانمند سازی مناطق محروم ودر ادامه خدمات ارزنده بانک رفاه در مسئولیت های اجتماعی

طی مراسمی با حضور رحمتی منفرد مدیریت شعب بانک رفاه کارگران،  دلفان ریاست دانشگاه علوم‌ پزشکی لرستان، گودرزی نماینده مردم شهرستان های دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی، گودرزیان فرماندار شهرستان دورود و چگنی ریاست شبکه بهداشت و درمان شهرستان دورود خانه بهداشت سفید کن بر زمین زده شد.

عزیز اله رحمتی منفرد مدیر مدیریت شعب بانک رفاه کارگران گفت :بانک رفاه در راستای نقش مهم این بانک در محرومیت زدایی ومسئولیت اجتماعی همیشه در کشور سرآمد است.

وی افزود:بانک رفاه مسئولیت های اجتماعی بسیاری همچون مدرسه سازی ،شرکت در ساخت مساجد وساخت خانه های بهداشت وبیمارستان ها و…را ر دستور کار خود دارد .

وی افزود: بانک رفاه کارگران در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی و به منظور کمک به توسعه و بهبود شرایط مناطق محروم و رفاه حال بیشتر مردم شریف مناطق کمتر توسعه یافته کشور ساکن در این منطقه در ساخت خانه بهداشت  روستای سفید کن دورودمشارکت جدی خواهد داشت .

وی افزود :بانک رفاه بعنوان بانک سلامت محور در سراسر کشور خدمات ماندگار وتاثیر گذاری را در حوزه سلامت کشور انجام داده است و امیدواریم در راستای محرومیت زدایی وکمک به سلامت استان این پروژه را با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی استان در این روستای محروم به بهره برداری برسانیم .

مدیر شعب استان لرستان با قدر دانی از دکتر گودرزی نماینده مردم دورود وازنا در راستای رفع محرومیت زدایی از تلاش های فرماندار دورد و رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان قدر دانی کرد.

این پروژه به مساحت ۳۰۰ مترمربع با مشارکت بانک رفاه کارگران و دانشگاه علوم پزشکی لرستان باعتباری بالغ بر 7میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.

گفتنی است مبلغ 4میلیارد ریال معادل چهارصد میلیون تومان ازطرف  بانک رفاه کارگران و بقیه اعتبار مورد نظر بر عهده دانشگاه علوم پزشکی  خواهد بود .