پایگاه خبری وتحلیلی صدای منتقد: بعد از پیروزی دولت سید ابراهیم رییسی وتشکیل کابینه واعلام برنامه های دولت جهت جهش در کلیه امورات کشور وانتصاب استانداران دولت حرکت خود را با برنامه وبرمدار درستی قرارداده است ۰

مهمترین نقطه قوت دولت امروز رتق وفتق امور اقتصادی و برنامه کاهش نقطه به نقطه تورم افزایش قدرت پول ملی وایجاد اشتغال با راه اندازی کارخانه های تعطیل وبکارگیری ظرفیت صددرصدی آنها با هدف تولید ملی جهت صادرات کالاهای غیر نفتی وهدف گذاری درست صادرات وتجارت با کشورهای همسایه می باشد در کنار این اقدامات توسعه زیرساختهای لازم جهت ترانزیت کالا با هدف ایجاد ثبات اقتصادی وافزایش درآمد کشور نیز در صدر اولویتهای دولت انقلابی سید ابراهیم رییسی است ۰انتصاب استانداران استانهای کشور وفعالیت آنان با رویکرد اقتصادی وایجاد آرامش روانی در جامعه جهت توسعه ظرفیتهای تعطیل وراکد تکمیل کننده پازل برنامه های دولت در استانهای کشور نیازمند آرامش سیاسی وایجاد فضایی بانشاط جهت سرعت بخشیدن به توسعه درونگرا هم در کشور وهم در استانهاست که استان لرستان با دارا بودن منابع خدا دادی وطبیعی باید بتواند از این امکانات وبرنامه ریزی برای سرعت بخشیدن به اولویتهای اعلامی استفاده لازم را ببرد ۰با نگاهی به انتقادات چند وقت گذشته در فضای مجازی ومطبوعات متاسفانه انتقادات بیشتر رنگ بوی سیاسی وسهم خواهی داشته و کمتر به ارایه پیشنهادات لازم جهت توسعه متوازن استان توجه شده است ۰هرچند در بحث کنار گذاشتن مسببین وضع موجود استان لرستان نمره قابل قبولی را دریافت ننموده اما توجه به انتصاب افراد خبره و نهایت دقت در این انتصابات را باید از الزامات وحساسیت استاندار محترم لرستان دانست ۰امروز تضعیف دولت آب به آسیاب دشمن ریختن است وبه جای حمله وانتقاد از تیم مدیریتی استان همه عزیزان باید با ارایه پیشنهادات لازم دولت نوپای مردمی را تقویت کنند ۰ آشفته کردن اوضاع سیاسی استان وسیاه نمایی با هدف کسب قدرت وجایگاه در ادبیات سیاسی مردود وغیره قابل قبول است ۰اگرسوابق وعملکرد مسئولین استان در دولت قبل با تعداد انتصابات اندکی که در این مدت انجام شده را مقایسه کنیم تحرک مسئولین جدید در استان قابل مقایسه بااقایان قبلی نیست حضور میدانی فرمانداران معاونین استاندار ومدیران کل جدید نشان از عزم استاندار برای توسعه استان واجرایی کردن مصوبات سفر ریاست جمهوری دارد ۰اقایانی که درصدد تضعیف دولت وشخص استاندار در استان هستند چرا در دولت قبل کوچکترین انتقاد را از عملکرد استاندار بی تحرک استان نداشته ودم فرو بسته بودند ۰کدام عملکرد استاندار ومدیران دولت قبل که هم اکنون هم بر صندلی‌های خود تکیه زده وطلبکار دولت و ملت هم هستند چشمگیر وقابل دفاع بود ازانتصابات صددرصد جناحی گرفته تا روزمرگی مدیران استان کدام نقاد منصفی مانند امروز فریاد وا مصیبتا را بر منابر فریاد زدند ۰تحرک استاندار محترم وتیم مدیریتیشان مخصوصا فرمانداران جدید قابل مقایسه با فرمانداران قبلی نیست ۰حضور فرماندار انقلابی خرم آباد در همه عرصه های شهری ومناطق حتی در تعطیلات عید نوید حرکت با انگیزه شروع یک مدیریت جهادی را نوید می‌دهد ۰آنانی که دل در گرو نظام و رهبری دارند به جای ملتهب کردن فضا وگل آلود کردن آب وتخریب استاندار پر تحرک استان وانتقاد های مغرضانه پیشنهادهای سازنده را ارایه داده تا استان بتواند با عبور از بحران بیکاری وفقر راه امید و نشاط را طی طریق نموده جامعه به سرمنزل مقصود برسد.

مجتبی کلانتری فرد کارشناس سیاسی فرهنگی