به گزارش پایگاه خبری وتحلیلی صدای منتقد، شهردار خرم آباد گفت: در راستای کاهش هزینه ها و مدیریت و کنترل ناوگان سنگین شهرداری، طرح نصب ردیاب gps بر روی خودروهای سنگین شهرداری را آغاز کرده ایم

مهندس سعید فتوحی بیان کرد: پس از نصب موفقیت آمیز دستگاه ردیاب توسط ناوگان پلیس، اکنون شهرداری ها نیز نصب ردیاب را در دستور کار خود قرار داده اند

 

وی افزود: نصب رد یاب ( gps) در کاهش هزینه های سوخت و بهبود کارایی و مدیریت و کنترل ناوگان سنگین نقش بسیار تأثیرگذاری در پی خواهد داشت.