مدیر شعب بانک رفاه کارگران استان لرستان با حضور در سامانه سامد پاسخگوی مسائل و مشکلات مردم خواهد بود.

به گزارش  پایگاه خبری صدای منتقدبه نقل از روابط عمومی مدیریت شعب بانک رفاه لرستان، صبح روزچهارشنبه شانزدهم اسفندماه  بهروز بالاوندی مدیر شعب بانک رفاه کارگران  استان لرستان با حضور در سامانه سامد پاسخگوی مسائل و مشکلات مردم خواهد بود.

کلیه مردم شریف استان لرستان می‌توانند در موعد مقرر از طریق تماس با شماره تلفن: ۱۱۱ سامانه الکترونیکی ارتباط مردم با دولت موضوعات خود را به طور مستقیم با ایشان مطرح نمایند.
زمان چهارشنبه ۱۶اسفندماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۰ تا۱۲

انتهای پیام