معاون سیاسی استانداری لرستان با بیان اینکه هر روز کارگر غیرمجاز تبعه خارجی از استان اخراج می‌کنیم، گفت: با این وجود هر بار شاهد حضور مجدد آنها در سراسر استان برای کار کردن هستیم.

معاون سیاسی استانداری لرستان: هر هفته کارگر غیرمجاز خارجی اخراج می‌کنیم
، احسان یاوری در جلسه ستاد ساماندهی جوانان لرستان، اظهار کرد: مصوبات شورای عالی جوانان باید اجرایی شود و اگر دستگاهی بدون دلیل مصوبات را عملیاتی نکند، ترک فعل محسوب شده و موضوع از سوی مراجع قضائی پیگیری می‌شود.

وی با اشاره به اجرای آمایش سرزمینی در استان، خاطرنشان کرد: در یک کمیته‌ای رشته‌های بدون متقاضی تعدیل و رشته‌های منجر به اشتغال و تولید تقویت می‌شود.

معاون سیاسی استانداری لرستان بر اطلاع‌رسانی فعالیت مجموعه‌های مردم نهاد تاکید و تصریح کرد: خدمات آموزشی و مهارت آموزی به اطلاع مردم به ویژه جوانان و دانشجویان برسد.

یاوری با بیان اینکه هر هفته کارگر غیرمجاز تبعه خارجی از استان اخراج می‌کنیم، افزود: با این وجود هر بار شاهد حضور مجدد آنها در سراسر استان برای کار کردن هستیم.

وی اظهار کرد: ظرفیت اشتغال در استان وجود دارد، اما فرهنگ‌سازی لازم در جهت کار کردن وجود ندارد.