مدیرکل بیمه سلامت استان لرستان با اشاره به اینکه اعتبار بیمه کارکنان دولت به صورت سیستمی انجام خواهد شد،اظهار کرد: برای تمدید اعتبار بیمه شاغلین و بازنشستگان دولت نیاز به مراجعه حضوری به دفاتر پیشخوان و اداره کل نیست و این امر به به صورت سیستمی انجام می شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بیمه سلامت استان لرستان،امروز ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۲، دکتر محسن اسدبیگی در این باره اظهار کرد: در صندوق کارکنان دولت در استان لرستان حدود ۱۲۶ هزار و ۴۷۳ بیمه شده وجود دارد که روند اعتباردهی به بیمه کارکنان دولت به ازای هر لیست حق بیمه‌ای که در پایان ماه از طرف موسسه بیمه‌گذار برای بیمه سلامت ارسال می‌شود، سامانه‌های بیمه به صورت سیستمی ۲ ماه اعتبار بیمه شده را افزایش می‌دهد.

وی تاکید کرد: برای اعتبار بیمه کارمندان دولت به پرداخت حق بیمه منوط نشده و تنها ارسال لیست در پایان ماه مورد تاکید است که انتظار می‌رود لیست مورد نظر در موعد مقرر به بیمه سلامت ارسال شود و به هیچ وجه نیاز به مراجعه حضوری نیست.

مدیرکل بیمه سلامت لرستان تصریح کرد: در استان لرستان ۳۱۲ موسسه بیمه گزار وجود دارد.

اسدبیگی گفت: در راستای خدمت‌رسانی بهینه به همه بیمه‌شدگان صندوق کارکنان دولت از همه موسسات بیمه گذار درخواست می‌شود به موقع و در پایان هر ماه لیست حق بیمه کارکنان خود را به بیمه سلامت ارسال کنند.