دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور:
حذف دو مناسبت ملی از تقویم رسمی کشور را تکذیب می‌کنیم.

در کنار عنوان شب یلدا یک مضمون فرهنگی ترویجی یعنی فرهنگ مهمانی و پیوند با خویشان که از ارکان زیست خانواده ایرانی می‌باشد به تقویم ملی اضافه شده است.

همزمان با مناسبت و آیین چهارشنبه سوری متناسب با سایر سنت‌های پایان سال در ایران تکریم همسایه به عنوان یک فضیلت و اخلاق ایرانی و اسلامی جهت فرهنگ‌سازی بیشتر در این موضوع مخصوصاً در زندگی شهری و آپارتمان‌نشینی افزوده شده است.