ازسوی مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی لرستان پروانه فعالیت روزنامه فرهیختگان در این استان با مدیریت سجادجوانمرد از خبرنگاران وروزنامه نگاران توانمند صادر وابلاغ شد. 

به گزارش صدای منتقد، متن پروانه صادر شده فعالیت روزنامه فرهیختگان در لرستان از سوی «دکتر اعظم روانشاد» مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی لرستان به شرح ذیل است:

به موجب قانون تاسیس دفاتر نشریات مصوب سال ۱۳۷۷ آئین نامه اجرایی مصوب سال ۱۳۸۰ فعالیت دفترنمایندگی رسانه روزنامه فرهیختگان به صاحب امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی با شماره مجوز ۱۶۳۲۸ ومدیریت آقای سجادجوانمرد در چارچوب شیوه نامه مندرج در سامانه جامع رسانه های کشور به نشانی لرستان، خرم آباد، خیابان علوی، پائین تر از میدان امام «ره» پ ۳ مجتمع هفت آسمان طبقه اول کدپستی ۶۸۱۳۹۳۷۸۳۷ صادر می شود. 

                              اعظم روانشاد

               مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی لرستان