در حاشیه دوره آموزشی باز آموزی فراینداعتبارات اسناد داخلی که به مدرسی آقای اکبر کریمی در سالن همایش مدیریت شعب بانک رفاه کارگران استان لرستان برگزار شداز محمود محسنی جنانی، جواد فتحی و سعید دوستی روسای شعب مرکزی بروجرد، کوهدشت و نور آباد بعنوان شعب برتر استان در شاخص اسناد اعتباری توسط اقای بالاوندی وکریمی تقدیر شد.

به گزارش پایگاه خبری وتحلیلی صدای منتقدا،به نقل ازروابط عمومی بانک رفاه استان لرستان ، در مراسمی که در سالن همایش مدیریت شعب استان برگزار شد، بهروز بالاوندی و کریمی ، مدیر شعب و مدرس اعزامی از استان اصفهان  ازشعب برتر اعتبارات اسنادی ،ساعی و پرتلاش  تقدیر به عمل آمد.

در این مراسم آقای بالاوندی مدیر شعب استان لرستان  طی سخنانی از همه همکاران ساعی وبرنامه محور وپرتلاش که با تلاش و جدیت علاوه بر دستیابی به اهداف ترسیم شده توانسته اند از آن نیز فراتر رفته و دردستیابی به اهداف عالیه بانک در بسیاری از پارامترها وشاخص های ارزیابی  موفق باشندتشکر کرده و از آنها خواست تا با پشتکار، مسیر خود را ادامه دهند تا علاوه بر حفظ این موفقیت، به پیروزی های بیشتری دست یابند.

شایان ذکر است در پایان این مراسم از روسای برتر شعب بانک رفاه کارگران استان لرستان با اهدای لوح و هدایایی در شاخص اعتبارات اسناد داخلی تقدیر به عمل آمد.