: هنرمندان جلوه‌های درخشان این مقاومت مردم غزه را به عرصه نمایش بگذارند،امروز باید از ایستادگی جبهه مقاومت گفت.

چرا برخی‌ها در مورد جنایت کودک‌کشی در غزه سکوت کرده‌اند، حال اینکه در موارد مرگ طبیعی یقه چاک کرده و گریبان می‌دریدند.