دکتر مسعود شاهوردی استاد دانشگاه و تحلیلگر
:مطالبه گران بازوهای نظارتی مردم هستند و مسیر مطالبه گری باید برای خدمت و رضایت به مردم باز باشد .لذا بایداز ظرفیت و پتانسیل مطالبه گران و آرمانخواهان در جهت پیشرفت و توسعه استان استفاده کرد و دست همه کسانی که در این مسیر (مطالبه گری و ایجاد زیر ساخت این مهم) تلاش و کوشش می کنند را باید بوسید .در واقع مطالبه گران از هر صنفی بازوان نظارتی مردم هستند که می توانند با تیز بینی و دقت نظر مشکلات و معضلات را از طریق مدیران رصد و پیگیری کنند .باید تلاش کرد فرهنگ مطالبه گری با اصول منطقی و فرآیند های قانونی در جامعه بدرستی نهادینه شود بطوریکه هم در بیان صورت مسائل و مشکلات و هم در ارائه راه حل ها با دشمن مغرض مخرج مشترک پیدا نکند و این مسیر برای خدمت و رضایت به مردم استفاده شود .انتظار می رود پرچم و عمل مطالبه گری و آرمانخواهی با اقتدار و اصول آن در کشور و بخصوص استان لرستان همچنان افراشته بماند و برای پیشبرد و اهداف والای لرستان تلاش مضاعف داشته باشد. مطالبه گران ظرفیت بالقوه ای هستند که باید اهداف و برنامه های مجمع آنها توسط قوای سه گانه کشور مورد حمایت قرار گیرند و تا حصول نتیجه در کنار مطالبه گران بمانند و در پاسخگویی به مطالبات به حق مردم پاسخگو باشند همانطور که رهبر معظم انقلاب مد ظله العالی هم در بیانات و فرازهایی که با تشکل های دانشجویی داشتند فرمودند این پرچم آرمانخواهی و مطالبه گری را زمین نگذارید و این مطالبه گری بسیار چیز با ارزشی است و آنرا از دست ندهید و البته که مطالبه گری بایستی به شکل منطقی و ارائه راه حل های خوب همراه باشد.

و من یتوکل علی الله فهو حسبه .با احترام مسعود شاهوردی